Algemene voorschriften & baanregels

Algemene voorschriften:

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
 • Aanmelden kan bij de ledenadministratie. Na aanmelding betaal je eenmalig inschrijfgeld. Statutair ben je minimaal 1 jaar lid.
 • Opzeggen doe je via de ledenadministratie, dit dient dan wel schriftelijk te gebeuren. Opzeggen moet vóór1 februari van het volgende verenigingsjaar. Jeugdleden hebben de mogelijkheid om 2 keer per jaar op te zeggen; vóór 1 augustus en vóór 1 februari.
 • Het is verplicht jouw vervoermiddel, met name de fiets, op de daarvoor bestemde plek bij de Potstal te stallen of te parkeren.
 • De vereniging is WA-verzekerd bij ongevallen.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en eventueel verlies van goederen.
 • De sleutel, die je  in het bezit hebt, past op het hek van de tennisbaan, op het afhangbord en op de buitendeur van het clubhuis. In het halletje van het clubhuis kan je de lichtinstallatie aan- en uitschakelen. Tussen het in- en uitschakelen van de verlichting moet minimaal 15 minuten zitten i.v.m. de levensduur van de lampen.
 • In het halletje hangt een telefoon die eigendom is van de vereniging. Regels ten behoeve van het gebruik van deze telefoon tref je aan bij de telefoon. Wij verzoeken jullie deze regels in acht te nemen.
 • In de kantine geldt een rookverbod.

Baanregels:

 • De banen zijn alle dagen van het jaar geopend van 08.00 tot 23.00 uur. Als er niet gespeeld mag worden o.a. in de perioden van vorst en opdooi, zal dit bij de banen en het afhangbord staan aangegeven.
 • Ieder lid kan tegen betaling een sleutel met naamlabel van de tennisbaan/afhangbord ophalen bij Wim Ijsseldijk.
 • We beschikken over 2 kunstgrasbanen en 1 multisportveld. Om te kunnen spelen dien je je naamlabel op te hangen op het planbord.
 • Het multisportveld staat tevens ter beschikking van VV Hoonhorst. De voetbalvereniging kan gebruik maken tot 20.30, daarna kan er op getennist worden. Indien het veld niet gebruikt wordt, kan er uiteraard eerder gebruik gemaakt worden. Het verrijdbare net staat binnen de hekken en wordt na gebruik  weer terug geplaatst.
 • De maximale reserveringsduur van een baan bedraagt 1 uur.
 • Het reserveren van een baan mag niet eerder dan 3 dagen van te voren.
 • Het komt voor dat leden hun naamlabels na het spelen vergeten mee te nemen. Iedereen die dit constateert, wordt verzocht deze labels te verwijderen en in het hieronder aanwezige bakje te leggen. Omdat je niet eerder dan 3 dagen van te voren kunt reserveren, is al snel duidelijk wanneer er sprake is van een “ vergeten label” i.p.v. een gereserveerde baan. Graag ieders medewerking hiervoor.
 • Tenminste een van de spelers moet het gereserveerde tijdstip aanwezig zijn, zo niet dan vervalt het recht op de baan.
 • Bij dubbelpartijen is het niet toegestaan van te voren meer dan 1 uur te reserveren. Uiteraard kan er worden doorgespeeld indien de baan daarna niet gereserveerd is.
 • Introducé s zijn onder begeleiding van een lid van harte welkom. Een seniorlid mag maximaal 5 x dezelfde persoon meenemen. Juniorleden tot 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een seniorlid een introducé meenemen. De kosten voor een introducé bedragen € 5,– per persoon per keer. Deponeer het geld in de kantinekas met een briefje voor hoeveel introducés betaald is. Wij gaan er vanuit dat deze regels ook zonder toezicht worden nageleefd.
 • Het dragen van geschikte schoenen is verplicht, het dragen van schoenen met noppen is verboden.
 • Er dient zelf voor tennisballen te worden gezorgd.
 • Een ieder dient na de wedstrijd de baan te vegen met de daarvoor bestemde sleepmatten.|
  (deze regels zijn actief vanaf juni 2014)

Wij wensen ieder een plezierig en sportief tennisseizoen!