Lid worden

Beste toekomstig tennislid,

Lid worden van tennisvereniging ’t Melkhuussie is super eenvoudig. U stuurt een email naar de ledenadministratie en u krijgt vervolgens een inschrijfformulier van ons toegestuurd. Wanneer u deze volledig ingevuld retour stuurt maken wij uw inschrijving rond.

De contributie voor seizoen 2021-2022 bedraagt per jaar:

o Contributie senioren 18 plus                                                                    € 105,00
o Lessende leden van 18 t/m 21 jaar                                                          € 42,50
o Jeugdleden tot 18 jaar die lessen betalen geen contributie
o Jeugdleden tot 18 jaar die niet lessen                                                    € 42,50
o Halfjaar abonnement                                                                                 € 75,00
o Introducees: € 5,00 Maximaal 3x dezelfde introducee per jaar

 

Betalingen: Door aanmelding geeft u de vereniging automatisch toestemming om de contributie per incasso jaarlijks te laten innen.

Opzeggen: U kunt schriftelijk of per email opzeggen via de ledenadministratie. U dient dit wel uiterlijk voor 15 maart van het lopende seizoen te doen. Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap, bent u automatisch uw contributie over het gehele jaar verschuldigd.

Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Jeugdleden kunnen ook per half jaar lid worden (1 april – 30 september; 1 oktober – 31 maart).

Seniorenleden kunnen een sleutel van de tennisbaan ontvangen.
Deze kan afgehaald worden bij Wim IJsseldijk, Emmerweg 14 te Hoonhorst tegen betaling van € 5,- voor de borg.

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Ledenadministratie:
Mirjam Klein Herenbrink: ledenadministratie@melkhuussie.nl

Heeft u vragen? bel naar 0638896822