Toelichting op privacybeleid.

De TTV ‘T Melkhuussie beheert persoonlijke gegevens van alle leden. Deze gegevens zijn nodig om zaken rondom lidmaatschap, betaling, bardiensten, toezenden nieuwsbrieven en deelname toernooien te regelen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in is gegaan op 25 mei 2018 moet de vereniging aantonen dat het behoedzaam met deze gegevens omgaat en dat alle leden het recht hebben om deze gegevens in te zien en eventueel te verwijderen.

Deze nieuwe regels hebben wij opgenomen in onze nieuwe Privacy Policy. Deze policy is beschikbaar op onze website.

————————————————————————————————————————————–

Welke gegevens hebben wij van u?

Als u lid wordt van de TTV ‘t Melkhuussie geeft u ons persoonlijke gegevens. Deze gegevens slaan wij op in onze administratie.

Wij slaan de volgende gegevens van u op:

–       Voornaam;

–       Tussenvoegsel;

–       Achternaam;

–       (Zakelijk) Telefoonnummer;

–       (Zakelijk) E-mailadres;

–       Geboortedatum

–       Geslacht.

–       Adres en postcode

–       Bankrekeningnummer en BIC van uw bank

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om u nieuwsbrieven te sturen over de vereniging en om u uit te nodigen voor bardiensten, tennistoernooien evenementen. We gebruiken uw bankrekeningnummer om de jaarlijkse contributie te innen. We slaan geen gegevens op dit wij niet nodig hebben.

Welke gegevens slaan wij op van minderjarige kinderen?
Wij slaan van minderjarige kinderen dezelfde gegevens op als van meerderjarige leden. Echter om deze gegevens op te slaan hebben wij wel toestemming van de ouders nodig. Bij het inschrijvingsformulier voor jeugdleden vragen wij derhalve expliciet om toestemming van de ouders om het minderjarige kind als lid toe te laten en om gegevens van het minderjarige kind op te slaan.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Diverse mensen hebben vanuit hun rol binnen de vereniging toegang tot deze gegevens. Dat zijn onder meer:

–       Het verenigingslid dat belast is met de administratie van de vereniging

–       het bestuurslid belast met de financiën

–       het verenigingslid belast met de communicatie

–       verenigingsleden die zorgdragen voor planning van bardiensten

–       verenigingsleden die zorgdragen voor organisatie toernooien

–        eventuele anderen

Een namenlijst van de leden die deze rollen bekleden, wordt beheerd door de secretaris van het bestuur. Iedereen die toegang heeft tot de gegevens van onze leden zal een verklaring ondertekenen waarin hij /zij aangeeft zorgvuldig met de gegevens van de leden om te gaan, deze niet ongevraagd te delen met derden, en de beveiliging van de eigen ICT-apparatuur die gebruikt wordt om deze gegevens in te zien of te wijzigen goed op orde te hebben.

Gebruik foto’s

Op onze website en op onze facebookpagina plaatsen wij met enige regelmaat foto’s. Wij zullen er op toezien dat deze foto’s genomen zijn op het tennispark van de TTV ’t Melkhuussie of genomen zijn bij activiteiten die ondernomen zijn bij activiteiten op andere tennisparken waarbij leden van de TTV’ t Melkhuussie een rol spelen.

Daarnaast zullen wij er op toezien dat foto’s van minderjarige leden altijd meer dan 1 verenigingslid tonen. Dus geen portretfoto’s of foto’s waarop slechts 1 kind afgebeeld staat.

U kunt de opgeslagen informatie altijd inzien, laten wijzigen of laten weghalen

Wilt u de gegevens die wij van u opslaan inzien? Dan kunt u een mailtje sturen naar info@melkhuussie.nl  Wij zullen u dan deze informatie toesturen.  U kunt daarna een verzoek doen om deze gegevens te wijzigen of te vernietigen. Houd u er rekening mee dat u geen lid kunt blijven van de vereniging als wij niet persoonlijke informatie inzake het lidmaatschap kunnen opslaan.

Wilt u een foto laten verwijderen?

Heeft u bezwaar tegen een foto op onze website of onze facebookpagina waarop uzelf of uw kind staat afgebeeld? Dan kunt u een verzoek doen om deze te verwijderen. Stuurt u daartoe een mailtje naar info@melkhuussie.nl of neem contact op met 1 van onze bestuursleden.